Bures!

[davvisámegillii vuollin]  [in English below]

Hei, olen Helga!

cakca
Selfie Karasjoelta, Pohjois-Norjasta

Mikäli saamelaisasiat kiinnostavat Sinua, olet päätynyt oikeaan paikkaan!

Aloin kirjoittaa tätä blogia vuonna 2017 rakkaudesta niin kirjoittamista kuin kansaani kohtaan. Tämä ei tarkoita, etteikö kirjoituksistani puuttuisi kriittisyys: pyrin tarkastelemaan ja nostamaan esiin sellaisia saamelaiskulttuuriin liittyviä näkökulmia, jotka valta- taikka saamelaismedioissa jäävät käsittelemättä.

Omakohtaisiin kokemuksiin pohjautuvat esseeni poikivat parhaimmillaan keskustelua ja toisinaan jopa laajempia uutisjuttuja.

Suomenkielisistä blogikirjoituksistani suosituimpia ovat:

Sinulle saamelaispoika, joka hukkasit nutukkaasi Helsingin Hakaniemeen

Petra Laiti on maan parhaita agitaattoreita ja nyt hän työskentelee Maria Ohisalolle

Mitäs me väsyneet saamelaiset, maailman tutkituin kansa

Taustani kaunokirjallisuuden parissa kohdentaa huomioni pieniin, merkityksellisiin kohtaamisiin sekä entinen työni toimittajana auttaa juttujen rakentamisessa ja faktojen tarkistamisessa.

Toivon, että kirjoitukseni auttavat ymmärtämään saamelaisuutta ja sitä, miltä tuntuu kuulua alkuperäiskansaan tänä päivänä. Iloitsen, jos kirjoitukseni muuttavat tai syventävät tapaa nähdä ja lähestyä saamelaisuutta tai laajemmin alkuperäiskansakulttuureja.

Koska blogini on vielä nuori, se vasta muotoutuu.

Jatkossa haluaisin näyttää enemmän kuvia, kenties videoita, audioita kuin podcastejakin näillä sivuilla ja ehkäpä tehdä blogivierailun jossain! Minulle saa lähettää juttuideoita ja yhteistyöehdotuksia – otan ne kiinnostuneena vastaan.

Toivon, että viihdyt sivuillani!

 

Biennaš-Jon Jovnna Piera Helga (Helga West)

 • syntynyt vuonna 1986 Tenojokilaaksossa Outakoskella, Utsjoella
 • työskentelee Helsingin yliopistossa tohtorikoulutettavana, koulutukseltaan teologi
 • työskennellyt mm. freelance toimittajana (Yle Sápmi) ja muissa viestinnän töissä
 • esikoisrunoteos Gádden muohttaga vielgadin julkaistiin Norjassa (ČálliidLágádus, 2018)
 • harrastuksina blogi, runous & kukat

**********************************************************************************

Bures, lean Helga!

cakca
Iešie Kárášjogas

Jus sámeáššit geasuhit du ja dat čuhcet dutnje – dego munnje – de leat dádjadan rivttes siidduide!

Vuođđudin dán blogga jagis 2017 ráhkesvuođas čállima ja iežan álbmoga ektui.

Blogga bivnnuheamos sámegielčállosat leat:

Náittosearru, mu losses beaivegirji šattai diktačoákkaldagan

Luohti vai olmmošvuoigatvuođat – searvvan Tel Aviva Eurovišuvnna protestii

Dát luohti lea dutnje M ja dat gullá midjiide

Čállosiinnán háliidan guorahallat dihto beliid sámeservodagas ja juohkit iežan árgabeaivvi vásáhusaid ja fearániid duinna. Čállin lea munnje vuohki gulahallat, leat olbmuid siste.

Jus náksen iežan čállosiiddánguin bohciidahttit dovdduid ja ságastallama, de lean iežan mielas lihkostuvvan.

Dáin siidduin čálán davvisáme-, eaŋgas- ja suomagillii. Válljen giela ulbmila vuođul. Go háliidan čalmmustahttit juoidá Suoma servodahkii, čálán suomagillii. Sámástan, go háliidan muitalit juoidá intiima iežan eallimis. Čálán eaŋgasgillii, go háliidan searvat viidásot eamiálbmotságastallamii.

Oaiveulbmil álggu rájes lea goit leamašan – ja ain lea – čállit iežan (sáme)eallimis eará sámiide. Lean vávján bloggačállima heivet bures sámeáššiid birra muitaleapmái ja sávan, ahte eambbo sámegielat bloggačállosat ihtet!

Bloggačállin lea munnje ođđalágan buđaldeapmi, nuba vel hárjehalan.

Boahttevuođas háliidivččen oaidnit dáin siidduin eanet govaid ja mannebat ii videoid, audioid ja podcasttaid!

Lean giitevaš, go mu lohkkit sáddejit munnje fáddájurdagiid ja oažžu munnje evttohit maid ovttasbargojurdagiid! Ovdamearkka dihtii sámekollektiivvaiguin ovttasbargan geasuhivčče, hmm.

Sávan don loavttát dáin siidduin!

 

Biennaš-Jon Jovnna Piera Helga

 • riegádan Savvonis Ohcejogas jagis 1986
 • bargá Helssega universitehtas doavttirstudeantan teologiija dieđagottis
 • bargan freelance doaimmaheaddjin Yle Sámis ja eará media- ja gulahallanbargguin
 • debyhttadiktagirji Gádden muohttaga vielgadin almmustuvai Norggas (ČálliidLágádus, 2018)
 • buđalda bloggain, divttaiguin & rásiiguin

**********************************************************************************

Hi, I’m Helga!

cakca
Selfie in Karasjok, Northern Norway

If you are interested in Saami issues – you have arrived at the right place!

This blog was started in 2017 for the sake of pure love I feel towards my indigenous people and storytelling. Solidarity, though, doesn’t mean lack of critical mind: I try to raise some perspectives on Saami culture that stay uncovered in the mainstream or Saami media.

I wish to influence on how Saami people are being heard and seen. Sadly, too often indigenous peoples are being objectified by others. Blogging, I think, is a great way for indigenous people to tell their own stories!

These essays have rather personal and intimate touch. At their best they spawn critical discussion on the situation of Saami people or indigenous peoples in general. Sometimes my topics have follow-ups in the media and that feels, not so bad.

I write here in three languages: in Finnish, Northern Saami and English. I choose the language based on my goal. When I want to make a statement for the Finnish audience, I write in Finnish. The most personal stories I share in my other native language, Northern Saami. When I wish to join global discussion on indigenous affairs, I write in English, one of my home languages.

So far I have written only one blog post in English:

How I became theologian (and how I almost didn’t): About Saami theology and my plans that may concern you too

Since my blog is very fresh, I am still learning. In the future I would definitely want to produce more English language content and reach out my indigenous sisters and brothers out there!

Feel free to greet me one way or another or simply start following my blog. Anyway – great to meet you here!

 

Biennaš-Jon Jovnna Piera Helga (Helga West)

 • born in 1986 in Deatnu river valley, Finland
 • works as PhD student at Helsinki university
 • worked as freelance reporter at the Finnish broadcasting company YLE and elsewhere in communication projects
 • debut poetry book Gádden muohttaga vielgadin was published in Norway (ČálliidLágádus, 2018)
 • blogging, poetry & gardening as favorite free-time activity