Bures!

[davvisámegillii vuollin]  [in English below]

Hei, olen Helga!

cakca
Selfie Karasjoelta, Pohjois-Norjasta

Mikäli saamelaisasiat kiinnostavat Sinua, olet päätynyt oikeaan paikkaan!

Aloin kirjoittaa tätä blogia vuonna 2017 rakkaudesta niin kirjoittamista kuin omia ihmisiäni kohtaan – saamelaisia. Tämä ei tarkoita, etteikö kirjoituksistani puuttuisi kriittisyys: pyrin nostamaan esiin sellaisia saamelaiskulttuuriin liittyviä näkökulmia, jotka toivon mukaan täydentävät keskustelua ajankohtaisista alkuperäiskansa-asioista.

Omakohtaisiin kokemuksiini pohjautuvat kultuuriesseeni poikivat parhaimmillaan uudenlaista keskustelua ja joskus jopa laajempia uutisjuttuja.

Suomenkielisistä blogikirjoituksistani suosituimpia ovat:

Sinulle saamelaispoika, joka hukkasit nutukkaasi Helsingin Hakaniemeen

Mitäs me väsyneet saamelaiset, maailman tutkituin kansa

Hänen ei annettu puhua kanssani, Arash – Kuinka ihonväriäni suojeltiin Helsingin Mannerheimintiellä

Taustani kaunokirjallisuuden parissa kohdentaa huomioni pieniin, merkityksellisiin kohtaamisiin sekä entinen työni toimittajana auttaa juttujen rakentamisessa ja faktojen tarkistamisessa.

Toivon, että kirjoitukseni auttavat ymmärtämään saamelaisuutta ja sitä, miltä tuntuu kuulua alkuperäiskansaan tänä päivänä.

Iloitsen, jos kirjoitukseni muuttavat tai syventävät tapaa lähestyä saamelaisuutta tai laajemmin alkuperäiskansakulttuureja.

Jatkossa haluaisin näyttää enemmän kuvia, videoita, audioita, kenties tehdä podcastejakin näillä sivuilla ja ehkäpä tehdä blogivierailun jossain! Minulle saa lähettää juttuideoita ja yhteistyöehdotuksia – otan ne kiinnostuneena vastaan.

Toivon, että viihdyt sivuillani!

Biennaš-Jon Jovnna Piera Helga (Helga West)

 • syntynyt vuonna 1986 Tenojokilaaksossa Outakoskella, Utsjoella
 • työskentelee Helsingin yliopistossa tohtorikoulutettavana, koulutukseltaan teologi
 • työskennellyt mm. freelance toimittajana (Yle Sápmi) ja muissa viestinnän töissä
 • esikoisrunoteos Gádden muohttaga vielgadin julkaistiin Norjassa vuonna 2018 (ČálliidLágádus)

**********************************************************************************

Bures, lean Helga!

cakca
Iešie Kárášjogas

Jus sámeáššit geasuhit du ja dat čuhcet dutnje – dego munnje – de leat dádjadan rivttes siidduide!

Vuođđudin dán blogga jagis 2017 ráhkesvuođas čállimii ja iežan álbmogii.

Blogga bivnnuheamos sámegielčállosat leat:

Náittosearru, mu losses beaivegirji šattai diktačoákkaldagan

Dát luohti lea dutnje M ja dat gullá midjiide

Manne balan, ahte it šat dovdda mu, Sápmi

Čállosiinnán háliidan guorahallat dihto beliid sámeservodagas. Háliidan juohkit iežan árgabeaivvi vásáhusaid ja fearániid duinna. Čállin lea munnje vuohki gulahallat, leat olbmuid siste.

Jus náksen iežan čállosiiddánguin bohciidahttit dovdduid ja ságastallama, de lean iežan mielas lihkostuvvan.

Dáin siidduin čálán davvisáme-, eaŋgas- ja suomagillii. Válljen giela ulbmila vuođul. Go háliidan čalmmustahttit juoidá Suoma servodahkii, čálán suomagillii. Sámástan, go háliidan muitalit juoidá intiima iežan eallimis. Čálán eaŋgasgillii, go háliidan searvat viidásot eamiálbmotságastallamii.

Oaiveulbmil álggu rájes lea goit leamašan – ja ain lea – čállit iežan (sáme)eallimis eará sámiide. Lean vávján bloggačállima heivet bures sámeáššiid birra muitaleapmái ja sávan, ahte eambbo sámegielat bloggačállosat ihtet!

Boahttevuođas háliidivččen fállat dáin siidduin eanet govaid ja mannebat ii videoid, audioid ja podcásttaid!

Lean giitevaš, jus mu lohkkit sáddejit munnje fáddájurdagiid ja oažžu munnje evttohit maid ovttasbargojurdagiid! Ovttasbargan eará sámiiguin geasuhivčče, hmm.

Sávan don loavttát dáin siidduin!

Biennaš-Jon Jovnna Piera Helga

 • riegádan Deanuleagis Savvonis Ohcejogas jagis 1986
 • bargá Helssega universitehtas doavtterstudeantan teologiija dieđagottis
 • bargan freelance doaimmaheaddjin Yle Sámis ja eará media- ja gulahallanbargguin
 • debyhttadiktagirji Gádden muohttaga vielgadin almmustuvai Norggas jagis 2018 (ČálliidLágádus)

**********************************************************************************

Hi, I’m Helga!

cakca
Selfie in Karasjok, Northern Norway

If you are interested in Saami issues – you have arrived at the right place!

I started writing this blog in 2017. In this blog, I want to express my love that I feel towards my indigenous Saami people and storytelling in general.

Solidarity and love don’t mean lack of critical thinking. I try to raise some perspectives on Saami culture(s) that stay uncovered in the mainstream or Saami media.

I wish to influence on how the Saami people are being heard and seen. Sadly, too often indigenous peoples are being objectified by others. Blogging, I think, is a great way for indigenous persons to tell their own stories!

These essays have rather personal and intimate touch. At their best they spawn critical discussion on the situation of the Saami people or indigenous peoples in general. Sometimes my topics have follow-ups in the media and that feels, not so bad.

I write here in three languages: in Finnish, Northern Saami and/or English. I choose the language based on my goal. When I want to make a statement for the Finnish audience, I write in Finnish. The most personal stories I share in my native language, Northern Saami. When I wish to join more global discussions on indigenous affairs, I write in English, one of my home languages.

So far I have written these blog posts in English, for example:

How I became theologian (and how I almost didn’t): About Saami theology and my plans that may concern you too

Smile indigenous, you are being objectified!

No, thank u, next – The Saami are heavily burdened with Western science, so what?

Since my blog is quite fresh, I’m still learning. In the future I would definitely want to produce more English language content and reach out my indigenous sisters and brothers out there!

Feel free to greet me one way or another or simply start following my blog. Anyway – great to meet you here!

Biennaš-Jon Jovnna Piera Helga (Helga West)

 • born in 1986 in Deatnu river valley, Finland
 • works as a PhD student at the Faculty of Theology of Helsinki University
 • has worked as freelance reporter at the Finnish broadcasting company YLE and elsewhere in communication projects
 • debut poetry book Gádden muohttaga vielgadin was published in Norway in 2018 (ČálliidLágádus)